Bygga om i din bostad?

Vill du göra förändringar i din bostad? Då måste du anmäla/ansöka om godkännande hos styrelsen. I stadgarna finns reglerat vad som är föreningens ansvar och vad som är medlemmens ansvar. Hos styrelsen kan du få ritningar över din lägenhet. Kontakta Fastighetsansvarig på fastighet@visiret.se, så hjälper han dig att ta fram nödvändiga ritningar. Ska du göra om- eller tillbyggnad utomhus kan bygglov behövas. Kontrollera med Huddinge kommun.

När det gäller el- och vvs arbeten ställer styrelsen krav på att dessa arbeten utförs av behörig personal på auktoriserade företag. Vi bor i flerfamiljshus och otillåtna arbeten kan få katastrofala konsekvenser för både dina grannar och för föreningen. Därför måste du alltid anmäla/ansöka om tillstånd för ombyggnaden hos styrelsen. Då hjälper vi dig så att du har förutsättningar att göra rätt och att ingen drabbas.

När du anlitar en hantverkare finns några saker du bör känna till:

  • Anlita alltid ett registrerat företag (Kontrollera företaget hos Skatteverket). Du kan se om företaget är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och registrerat för arbetsgivare.
  • För EL- och VVS samt våtrumsarbeten får endast auktoriserade företag anlitas. EL firmor skall finnas registrerade hos Elsäkerhetsverket, VVS firmor ska finnas registrerad hos Säker Vatten och Våtrumsfirmor ska finnas registrerade hos GKV. Du hittar länkar längre ner på denna sida.
  • Skriv ALLTID avtal med den som ska utföra arbete i din bostad. (På villaägarnas webbsida kan du hämta exempelavtal)
  • Kräv ALLTID att få en kopia på giltig ansvarsförsäkring. (Måste bifogas ansökan till styrelsen).
  • Har du ingen hemförsäkring? Skaffa en, betala in avgiften och bifoga kopia på hemförsäkringen med ansökan till styrelsen.
  • Begär att få göra ROT-avdrag. Du kan få göra avdrag med 25% av arbetskostnaden upp till 25 000 kr.

Fyll i ansökan samt bilagor och lämna till styrelsen. Handläggningstiden är normalt 4 veckor. Inkommer du med ofullständiga detaljer kan handläggningstiden ta längre tid då vi tvingas be om kompletterande uppgifter. Därför är det viktigt att ange så detaljerat som möjligt vad du vill göra.

Föreningens information om förändring av lägenheten

Ansökningshandlingar
Anmälan/Ansökan om tillstånd till ombyggnad av bostadsrättslägenhet  
Bilaga till anmälan/ansökan om tillstånd till ombyggnad 
Anmälan/Ansökan om tillstånd till ombyggnad av bostadsrättslägenhet
Bilaga till anmälan/ansökan om tillstånd till ombyggnad 

Glöm inte att bifoga kopia på din hemförsäkring, anlitad firmas ansvarsförsäkring, kopia på anlitade montörers certifiering, bygglov (om så krävs).

Exempel på när det går fel pga dåligt utförda installationer:
Felaktig badrumsrenovering i bostadsrätt: https://www.youtube.com/watch?v=ayOeQD-4B4A
Farlig EL installation av snickarfirma: https://www.youtube.com/watch?v=hqFQ6tXbChI
Felkopplat vägguttag: https://www.youtube.com/watch?v=1gFC3e25udU

Elinstallationer

Styrelsen godkänner inga personer eller företag som utför otillåtna Elinstallationer.

(Med obehörigt elinstallationsarbete menar vi att man bryter mot förbudet i 27 § elsäkerhetslagen. Detta är ett brott, även när arbetet utförs på rätt sätt, och kan ge böter eller fängelse i ett år.)

Ordförklaringar enligt Elsäkerhetslag (2016:732) /Träder i kraft 2017-07-01/

Enligt 5 § Starkströmsförordning (2009:22) ska elinstallationer som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med så dana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person- eller sakskada. Styrelsen ställer därför krav på att den av dig anlitade firman finns registrerade hos Elsäkerhetsverket. /Elsäkerhetsverkets Företagsregister öppnas 2017-07-01/

Du som äger en undercentral är enlig 4 § Starkströmsförordning (2009:22) ska fortlöpande kontrollera att anläggningen eller anordningen ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Därför rekommenderar styrelsen att låta behörig elfirma utföra en EIO El-test med jämna mellanrum. Läs mer på EIO El-test 

Styrelsen har jouravtal med Svanströms EL & VVS och förhandlar just nu för dig som medlem ett fördelaktigt avtal för regelbunden kontroll av din el.

Bra länkar
Kolla elföretaget
Här hittar du Elsäkerhetsverkets e-tjänster om och för elinstallationsföretag och elinstallatörer
Elsäkerhetsförordningen (2017:218) /Träder i kraft 2017-07-01/
Elsäkerhetslag (2016:732) /Träder i kraft 2017-07-01/
ELSÄK-FS 2013:1
Dolda fel i Bostadsrätt


VVS Installationer

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Dåligt utförda VVS arbeten kan få stora konsekvenser för både dina grannar och föreningen. Därför ställer styrelsen krav på att du anlitar ett auktoriserat företag med personal som har rätt behörighet. Här kan du hitta en behörig VVS firma Säker Vatten.


Säkra våtrum

Det är branschförbunden som sätter normen för hur ett badrum ska renoveras på bästa sätt. Dessa regler är också något som försäkringsbolagen tar fasta på, utifall att en vattenläcka eller något annat i badrummet gör att ersättning kan krävas. Om reglerna då inte uppfyllts, kan ersättningen komma att sänkas rejält. Det kan medföra dyra kostnader för en hus- eller lägenhetsinnehavare.

Se till att få ett våtrumsintyg när du renoverar badrummet och spara det sedan på en säker plats. Intyget kan bli en ren värdehandling i bostadsaffärer och vid ett eventuellt försäkringsärende.  Fler och fler mäklarfirmor använder våtrumsintyget som säljargument och i försäkringsfrågor kan intyget vara skillnaden mellan en ekonomisk smäll eller att klara sig hyggligt igenom en jobbig vattenskada.

GVKs branschregler Säkra Våtrum ger både hantverkare och beställare praktiska instruktioner för hur man bygger våtrum på rätt sätt. Försäkringsbolag och beställare kan också jämföra ett utfört arbete med branschreglerna för att se om arbetet håller måttet. Läs GVKs branscchregler för säkra våtrum. Säkra våtrum 2016:1. Så för din egen och andras trygghet, anlita en auktoriserad våtrumsfirma och begär våtrumsintyg när jobbet är utfört. Hitta företag: hos GKV

I GKV ingår: Fastighetsägarna Sverige, HSB Riksförbund, Riksbyggen, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag SABO, Sveriges BostadsrättsCentrum SBC, VVS Företagen och Golvbranschen, GBR