Upphandlingar

Vi tillämpar AB04, ABFF och ABT06 i våra upphandlingar.