Medlemsinformation

Hej medlem!
Styrelsen kommer här att löpande uppdatera information som du kan ha nytta av.

Andrahandsupplåtelse

Styrelsens policy för andrahandsuthyrningar är att följa Hyresnämndens praxis. Tillstånd från styrelsen krävs för andrahandsupplåtelse.

Här nedan hämtar du hem ansökningsblanketten som du fyller i och mailar till styrelsen. OBS. Skriv INTE ut den, maila den utan påskrifter till pierre.sjolund@visiret.se. Får du din ansökan beviljad så får du ett mail så att du kan signera den med BankID/Mobilt BankID.

Bilagor till ansökan läggs däremot i styrelsens postlåda i port 9.

Styrka skäl till uthyrning

Med ansökan ska skäl kunna styrkas. Därför är det viktigt att du bifogar kopior på nödvändiga intyg med ansökan. Styrelsen behandlar inte ofullständiga ansökningar. Styrelsen kräver även ID-kontroll på dina föreslagna hyresgäster.

Föreningen tar ut en avgift

Enligt föreningens stadgar tar föreningen ut en avgift motsvarande 10% av prisbasbelopp av dig som hyr ut din bostadsrätt i andrahand. Regeringen har fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2016 till 44 300 kr.

Ansökan om andrahandsuthyrning icon-word2010
ID-kontroll icon-word2010

Skälig hyra

Vilken hyra får hyresvärden ta ut?

Hyresvärden får ta ut en kostnadsbaserad hyra som inte påtagligt överstiger summan av kapitalkostnaden och driftskostnaden för bostaden.

Kapitalkostnaden ska beräknas som en skälig årlig avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

Enligt förarbetena till lagen är avkastningsräntan skälig om den ligger ett par procent över riksbankens referensränta (länken öppnas i nytt fönster). Räntan är inte kopplad till uthyrarens faktiska kostnader utan är en uppskattad kostnad för att ha kapitalet bundet i bostaden. Om den som hyr ut har lånat pengar för att köpa bostaden eller inte saknar alltså betydelse.

Med driftskostnader menas till exempel avgift till bostadsrättsförening och kostnader för el och bredband. Om lägenheten hyrs ut möblerad, är det tillåtet ta ut ersättning för möbelslitage.

Till skillnad från kapitalkostnaden som beräknas schablonmässigt är driftskostnadsdelen kopplad till uthyrarens faktiska kostnader.

regeringens webbplats (länken öppnas i nytt fönster) finns ett exempel på hur hyran kan beräknas.

Kan hyran ändras retroaktivt?

Hyran kan tidigast ändras från den dag som ansökan om villkorsändring kommer in till hyresnämnden. Om det finns skäl för det kan den nya hyran gälla först från en senare tidpunkt, men senast från dagen för hyresnämndens beslut.


El abonnemang
När du flyttar in är det viktigt att du kontaktar någon elleverantör för att teckna avtal. Gör du inte det så kan elen komma att stängas av. Vattenfall är elnätsdistributör till föreningen men du kan fritt välja elleverantör. Kolla bästa priser på www.elskling.se.