BRF Visiret börjar med källsortering

Torsdag den 30 mars börjar vi med källsortering. Vi gör det av tre anledningar. Dels för bättre service till föreningens medlemmar och dels för att bidra till en bättre miljö för våra efterkommande samtidigt sänker vi våra kostnader.

Du kan bidra
Hjälp till att källsortera matrester i vårt nya kärl. Det omvandlas till biogas som kan användas i våra bilar. En biogasbil kan köra lite mer än 1 km på 1 kg matavfall. Därför bjuder föreningen på monteringen av det nya kärlet. Källsortering matrester är subventionerat.

Soprumsinformation