Styrelsen

Vid ordinarie föreningsstämma 2020-05-28 valdes följande styrelsemedlemmar för mandatperioden 2020-2021. Styrelsen konstituerade sig 2020-06-16.

Styrelsens gemensamma e-post adress: styrelsen@visiret.se

Postadress:
BRF Visiret, Segeltorp
Visirvägen 9
141 74 Segeltorp

Fakturaadress:
Brf Visiret, Segeltorp
Fastnr 4846, Box 1005
831 29 Östersund

Attestinstruktion BRF Visiret 2018-19
Arbetsordning för Visiret 2018-19

Ordinarie ledamöter

Ruslan Amirov Ordförande
Ruslan.amirov@visiret.se
Ansvarsområde:
– Följa BRF Visirets hela verksamhet och rapportera till ledamöter
– Se till att styrelsens beslut blir verkställda
– Kallar till styrelsemöten och föreningsstämma och ser till att protokoll förs
– Sköter de löpande relationerna med föreningens advokat
– Sköter de löpande relationerna med mäklare
– Trädgårdsskötsel
– Ersätter informationsansvarig

Sara Thapper, Sekreterare
sara.thapper@visiret.se
Ansvarsområde:
– Föra styrelsens protokoll
– Ansvara för styrelsens samlade dokumentation
– Bistå ordföranden i bevakningen av att styrelsens beslut blir verkställda
– Förvara föreningens avtal och kontrakt i särskild pärm och bevaka dessa avseende löptider, kostnader och uppsägningsdatum
– Handlägga medlemsansökningar, pantförskrivningar och avnoteringar

Linita Foghelin Informationsansvarig
linita.foghelin@visiret.se
Ansvarsområde:
– Handlägger parkeringsplatser och tillstånd
– Nycklar
– Infoblad
– Webbsida
– Anslagstavlor

Ulla-Britt Anrén, Ekonomiansvarig
Ulla-Britt.anren@visiret.se
Ansvarsområde:
– Sköter de löpande relationerna med föreningens ekonomiska förvaltare
– Handlägger föreningens försäkringar
– Handlägger nyckelbeställningar

Ruslan Amirov, Fastighetsansvarig
Ruslan.amirov@visiret.se
Ansvarsområde:
– Planera för och genomföra drift- och underhållsåtgärder i fastigheten
– Utvärdera lämpliga entreprenörer och leverantörer för teknisk service samt
trädgårdsskötsel, städning och snöröjning
– Planera och genomföra fastighetsbesiktning tillsammans med bl.a. anlitad entreprenör,
styrelsens ledamöter och föreningens revisor
– Svara för att det finns enligt stadgarna upprättad en underhålls- och förnyelseplan för
föreningens egendom som uppdateras vart tredje år
– Sköta de löpande relationerna med föreningens tekniska förvaltning.


SuppleanterAnsvarsområde:
_


Styrelsemedlemmar som avgått under mandatperioden

Pierre Sjölund
Viktor Kumar