Styrelsen

Vid ordinarie föreningsstämma 2021-05-18 valdes följande styrelsemedlemmar för mandatperioden 2021-2022. Styrelsen konstituerade sig 2021-05-24

Styrelsens gemensamma e-post adress: styrelsen@visiret.se

Postadress:
BRF Visiret, Segeltorp
Visirvägen 9
141 74 Segeltorp

Fakturaadress:
Brf Visiret, Segeltorp
Fastnr 4846, Box 1005
831 29 Östersund

Attestinstruktion BRF Visiret 2018-19
Arbetsordning för Visiret 2018-19

Ordinarie ledamöter

Ruslan Amirov Ordförande och Fastighetsansvarig
ruslan.amirov@visiret.se
Ansvarsområde Ordförande:
– Följa BRF Visirets hela verksamhet och rapportera till ledamöter
– Se till att styrelsens beslut blir verkställda
– Kallar till styrelsemöten och föreningsstämma och ser till att protokoll förs
– Sköter de löpande relationerna med föreningens advokat
– Sköter de löpande relationerna med mäklare
– Trädgårdsskötsel
– Ersätter informationsansvarig

Ansvarsområde Fastighetsansvarig (tillsammans med Viktor Kumar)
– Planera för och genomföra drift- och underhållsåtgärder i fastigheten
– Utvärdera lämpliga entreprenörer och leverantörer för teknisk service samt
trädgårdsskötsel, städning och snöröjning
– Planera och genomföra fastighetsbesiktning tillsammans med bl.a. anlitad entreprenör, styrelsens ledamöter och föreningens revisor
– Svara för att det finns enligt stadgarna upprättad en underhålls- och förnyelseplan för
föreningens egendom som uppdateras vart tredje år
– Sköta de löpande relationerna med föreningens tekniska förvaltning.

Martina Wennergrund, Sekreterare och Informationsansvarig
martina.wennergrund@visiret.se
Ansvarsområde Sekreterare:

– Föra styrelsens protokoll
– Ansvara för styrelsens samlade dokumentation
– Bistå ordföranden i bevakningen av att styrelsens beslut blir verkställda
– Förvara föreningens avtal och kontrakt i särskild pärm och bevaka dessa avseende löptider, kostnader och uppsägningsdatum

– Sköter de löpande relationerna med mäklare
– Handlägga medlemsansökningar, pantförskrivningar och avnoteringar

Ansvarsområde Informationsansvarig:

– Infoblad
– Webbsida
– Anslagstavlor

Pierre Sjölund

Ansvarsområde

Viktor Kumar Fastighetsansvarig
viktor.kumar@visiret.se
Ansvarsområde Fastighetsansvarig
– Handlägger parkeringsplatser och tillstånd
– Nycklar
– Planera för och genomföra drift- och underhållsåtgärder i fastigheten
– Utvärdera lämpliga entreprenörer och leverantörer för teknisk service samt
trädgårdsskötsel, städning och snöröjning
– Planera och genomföra fastighetsbesiktning tillsammans med bl.a. anlitad entreprenör, styrelsens ledamöter och föreningens revisor
– Svara för att det finns enligt stadgarna upprättad en underhålls- och förnyelseplan för
föreningens egendom som uppdateras vart tredje år
– Sköta de löpande relationerna med föreningens tekniska förvaltning.

Ulla-Britt Anrén, Ekonomiansvarig
Ulla-Britt.anren@visiret.se
Ansvarsområde:
– Sköter de löpande relationerna med föreningens ekonomiska förvaltare
– Handlägger föreningens försäkringar


Suppleanter

Linita Foghelin (Avgick 2021-09-26)

Ansvarsområde:
_


Styrelsemedlemmar som avgått under mandatperioden