Mäklarinformation

Har du fått uppdrag att sälja en bostad i vår förening? Vi sammanställer här information och dokument för att underlätta för dig.

Styrelsen erbjuder:
Mäklarbild, 300 kr inkl. moms
Stadgar, 195 inkl. moms
Årsredovisning, 195 kr inkl. moms

Ansöka om medlemskap
Föreningen gör en individuell prövning av medlemskapsansökan i samband med försäljning. Vår förening godkänner inte juridiska personer som medlem. Som underlag för prövning av medlemskap ska följande handlingar tillställas föreningens styrelse via e-post, styrelsen@visiret.se.

  1. Ansökan om medlemskap
  2. Kopia av överlåtelseavtalet.
  3. Kopia av godkänd legitimation köparen/köparna. Blankett  ID-kontroll (Word) hämtas här, eller här ID-kontroll (PDF).

Styrelsen handlägger normalt medlemsskapsansökningar på våra ordinarie styrelsemöten, vilket sker 1 gång per månad. Vid beviljat medlemskap signerar alltid två av styrelsens ledamöter handlingarna digitalt med Mobilt BankID och returnerar dem via mail  till dig. Vi använder http://www.egreement.se för digital signering.

Efter godkänt medlemskap motser föreningens styrelse per post ett exemplar av överlåtelseavtalet och ID-kontroll i original samt ett exemplar av in- och utträdesansökan i original.

Lägenhetsbeteckning
På överlåtelseavtalet är det föreningens lägenhetsbeteckning som skall anges, inte Lantmäteriers lägenhetsnummer/folkbokföringsnummer. Se http://www.visiret.se/?page_id=337

Kontakta Styrelsen
Behöver du komma i kontakt med styrelsen. Skicka då e-post till styrelsen@visiret.se.

Vi ber dig respektera att styrelsens ledamöter inte vill bli störda på sina privata telefoner. Behövs telefonkontakt ber vi att få ringa upp dig efter initial kontakt via e-post.

Skyltning
Tyvärr lämnas skyltar kvar efter avslutad försäljning och det ser skräpigt ut. Skyltning får därför endast ske tidigast 2 timmar före visning på visningsdagen och skall medtas senast efter avslutad visning samma dag. Kvarlämnade skyltar kommer att plockas bort och föreningen kommer att debitera en städavgift med 500 kronor per tillfälle.
Läs mer om skyltnings hos Mäklarsamfundet.