NCC har påbörjat arbetet

NCC har påbörjat arbetet med att reparera skador på putsfasaden, vindskivor och isolering på Visirvägen 5 och 7. Medlemmar med spaljéer måste plocka ner sektioner närmast väggen så att hantverkarna har 1,5 meter fri yta närmast putsfasaden. Berörda medlemmar informeras separat. De fukt och mögelskador som upptäckts under de provtagningar är av ringa omfattning och har ingen som helst påverkan på boendemiljön för medlemmarna. Däremot arbetar styrelsen aktivt för att NCC på egen bekostnad ska förändra fasadtypen över hela fasadytan så att fasaden över tid får ett säkert skydd mot fukt  och mögelskador. Styrelsen vill för oroliga medlemmar betona att vi har en säker boendemiljö där ingen ska behöva vara orolig för sin hälsa. När NCC är klar med Visirvägen 5 och 7 så börjar de med fasaden på Visirvägen 9 och 11. Arbetet planeras pågå året ut.