Störningar

Att ha fest någon gång i ett flerfamiljshus måste vara tillåtet men blir ett problem om de förekommer ofta eller om ljudnivån är orimligt hög. Gråtande eller lekande barn kan också vara mycket störande men är aldrig ett skäl till uppsägning. I många fall av störningar kan det dessutom vara fråga om tragiska omständigheter, människor som är ensamma eller sjuka.

Men det finns störningar som kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen. Det går att dela in störningarna i två huvudgrupper.

Den första gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan. När man bedömer vad som måste accepteras får man söka stöd i den allmänna uppfattningen om vilka störningar den som bor i ett flerfamiljshus ska behöva tåla. Det är normalt att det förekommer vissa lindriga störningar som kan inverka menligt på hälsan men som ändå måste accepteras, till exempel lekande barn dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete.

Till den andra gruppen räknas störningar som försämrar bostadsmiljön. Även här blir den allmänna uppfattningen vad en boende måste tåla av betydelse. Störningar får dock aldrig medföra att en boende i den miljön inte kan fungera på vanligt sätt.

Är du utsatt för störningar?

  1. Försök prata med den granne som stör.
  2. Hjälper inte det. Fyll i en Störningsblankett så detaljerat som möjligt och lämna i styrelsens postfack. Fyll även i en Störningsdagbok under tre veckor.
  3. Styrelsen kontaktar den som stör för samtal.
  4. Fortsätter störningarna kommer styrelsen att vidta åtgärder mot den som stör.