Trivselregler

BVRv_2017-1_Ordningsregler

Styrelsens ansvar

Styrelsen har ansvar för den löpande förvaltningen av föreningen. Detta
innebär att styrelsen även har ansvar för att det är ordning och reda både i
och utanför föreningens hus.


Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Enligt lagstiftningen och  föreningens stadgar är du som medlem skyldig att
bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar
din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom
föreningen.

Som medlem ansvarar du även för din familj och dina
gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög
trivselfaktor. För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många
människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.