Styrelsens IT säkerhet

E-post
E-post som kommer från BRF Visirets styrelse skall anses som trovärdig. För att förhindra att föreningens domän visiret.se ska utnyttjas för spam och/eller bedrägerier har vi implementerat SPF, DKIM och DMARC för att mottagaren ska kunna validera e-post från visiret.se.

För att bekämpa e-postphishing har styrelsen två primära verktyg: SPF och DKIM, respektive Domainkeys Identified Mail.

  • SPF är avsedd att skydda mot e-spoofing genom att kontrollera att de meddelanden som kommer från en avsändare endast kommer från servrar som uttryckligen är godkända av avsändaren. På så sätt kan inte spammers skicka skräp med din domän som avsändare. Du slipper då alla dessa e-poststudsar som spam ger upphov till. https://www.agari.com/project/spf/?domain_name=visiret.se
  • DKIM använder en mekanism som gör en signatur av meddelandet för att mottagaren skall kunna bedöma om meddelandet eller dess e-postrubriker har förändrats under transporten eller inte.
  • DMARC, vilket är en förkortning för ”Domain-Based Message Authentication”, detta är ett system som bygger ovanpå SPF och DKIM. Denna erbjuder ytterligare ett verktyg för avsändare att bättre förebygga och övervaka missbruk av sina domäner. DMARC record för visiret.se kan kontrolleras här: https://www.agari.com/project/dmarc/?domain_name=visiret.se

Styrelsen använder Comodo Corporate Authentication Certificate för e-post kommunikation vid behov.

Digitalt signerad e-post
Styrelsen autentiserar sig som avsändare och gör det omöjligt för någon att ändra dess innehåll utan att varna mottagaren. I certifikaten anges för- och efternamn, e-postadress samt föreningens namn och fullständiga adressuppgifter. Styrelsen garanterar därmed integriteten hos ett mail som signerats digitalt.

Krypterad e-post
Styrelsen garanterar integriteten genom att ditt meddelande inte kan snappas upp och läsas av vem som helst utom de avsedda mottagarna.

Telias rotcertifikat
Telia är en auktoriserad certifikatutfärdare. För att verifiera våra signaturer, installera Telia e-legitimation HW CA v3.crt som du hittar på följande länk. https://repository.trust.telia.com/TeliaCAs/Teliae-legitimationHWCAv3.aspx