Stadgar

Som medlem i BRF Visiret får du stadgarna gratis. Du kan antingen få dem i pappersformat eller digitalt. Maila till styrelsen@visiret.se för att rekvirera ett exemplar.

Aktuell version 215222/2018. Gäller från maj 2018. Ersätter 455144/17.


Aktuella lagar för bostadsrättsföreningar och dess medlemmar.

Bostadsrättslagen SFS 1991:614 (BRL)
Lag om ekonomiska föreningar SFS 1987:667 (LEF)
Lag om rätt till fastighetsförvärv för ombildning 1982:352
Bostadsrättsförordning 1991:630
Bokföringslagen SFS 1999:1078 (BFL)
Fastighetstaxeringslagen SFS 1979:1152
Inkomstskattelagen SFS 1999:1229 (IL)
Mervärdesskattelagen SFS 1994:200 (ML)
Skattebetalningslagen SFS 1997:483 (SBL)
Årsredovisningslagen SFS 1995:1554 (ÅRL)
Lag om självdeklaration och kontrolluppgifter SFS 2001:1227 (LSK)
Lag om statlig fastighetsskatt SFS 1984:1052
Lag om statlig förmögenhetsskatt SFS 1997:323 (SFL)