Lägenhetsnummer

Riksdagen har beslutat att alla bostäder i Sverige ska finnas i ett lägenhetsregister med lägenhetsnummer samt att folkbokföringsregistret ska innehålla lägenhetsnumren. Detaljerad information finns i skatteverkets informationsblad SKV 725.

De lägenhetsnummer som används i folkbokföringen skiljer sig från de lägenhetsnummer som används i föreningen. Nedan finner du en konverteringstabell mellan föreningens nummer och folkbokföringens nummer.

Kreditinstituten framhåller att om de befintliga lägenhetsbeteckningarna ersätts med lägenhetsregistrets lägenhetsnummer är det viktigt att sambanden mellan de befintliga beteckningarna och de nya numren finns noterade på ett säkert sätt hos föreningen. De befintliga numren har noterats vid tidigare pantsättningar. Vid notering av nya och avnotering av gamla pantsättningar behöver säkerställas att notering görs på rätt lägenhet. Vid kommunikation med kreditinstituten behöver därför både det gamla och det nya numret i föreningens lägenhetsförteckning användas.

Föreningens lägenhetsnummer börjar med en bokstag och slutatar med ett två siffrigt nummer.

Lägenhetsnummer icon-excel2010

Lägenhetsnummer pdf_icon_16x16