OBS: Fjärrvärmeavbrott

På grund av arbete på nätet måste vi tillfälligt stänga av värmeleveransen till Er fastighet, med abonnentnummer enligt nedan.

Avbrottet kommer att ske onsdagen den 30 oktober från klockan 22:00 och senast till torsdagen den 31 oktober kl. 05:00.

Tappkallvattnet berörs inte vilket medför att det kommer kallvatten i varmvattenkranarna.

Vi beklagar avbrottet och hoppas att det inte skapar alltför stor olägenhet för Er.

Visiret 1 & 2 Visirvägen 5–21

SÖDERTÖRNS FJÄRRVÄRME AB

NCC har påbörjat arbetet

NCC har påbörjat arbetet med att reparera skador på putsfasaden, vindskivor och isolering på Visirvägen 5 och 7. Medlemmar med spaljéer måste plocka ner sektioner närmast väggen så att hantverkarna har 1,5 meter fri yta närmast putsfasaden. Berörda medlemmar informeras separat. De fukt och mögelskador som upptäckts under de provtagningar är av ringa omfattning och har ingen som helst påverkan på boendemiljön för medlemmarna. Däremot arbetar styrelsen aktivt för att NCC på egen bekostnad ska förändra fasadtypen över hela fasadytan så att fasaden över tid får ett säkert skydd mot fukt  och mögelskador. Styrelsen vill för oroliga medlemmar betona att vi har en säker boendemiljö där ingen ska behöva vara orolig för sin hälsa. När NCC är klar med Visirvägen 5 och 7 så börjar de med fasaden på Visirvägen 9 och 11. Arbetet planeras pågå året ut.

BRF Visiret börjar med källsortering

Torsdag den 30 mars börjar vi med källsortering. Vi gör det av tre anledningar. Dels för bättre service till föreningens medlemmar och dels för att bidra till en bättre miljö för våra efterkommande samtidigt sänker vi våra kostnader.

Du kan bidra
Hjälp till att källsortera matrester i vårt nya kärl. Det omvandlas till biogas som kan användas i våra bilar. En biogasbil kan köra lite mer än 1 km på 1 kg matavfall. Därför bjuder föreningen på monteringen av det nya kärlet. Källsortering matrester är subventionerat.

Soprumsinformation

Pierre Sjölund

2016-06-05

Målning av planket enligt underhållsplanen pågår. Vänligen parkera gärna någon meter från planket så att målarna får plats.

Tack för hjälpen,

/Styrelsen

Styrelsen har digitaliserat sitt arbete.

Styrelsen har effektiviserat sitt arbete genom digitalisering. Vi kan nu erbjuda snabbare handläggning av hyresavtal för p-platser, godkännande av medlemskapsansökningar, m.m. genom att vi digitalt signerar dokument. Mäklare och leverantörer kan med enkelhet maila ansökningshandlingar och avtal för snabb handläggning. Medlemmar signerar hyresavtal med Mobilt BankID.

eGreement_Logo

Ventilation v.45 och v.46

VIKTIG INFORMATION

Vecka 45 börjar HV-Vent AB i Segeltorp med rensning av ventiler och vecka 46 sker injustering.

Schema:

Rensning vecka 45
– Måndag port 9-11
– Tisdag port 5-7
– Onsdag port 13-15-17
– Torsdag port 19-21

Injustering vecka 46
– Måndag port 9-11
– Tisdag port 5-7
– Onsdag port 13-15-17
– Torsdag port 19-21

Är du inte hemma vill vi att du lämnar låset i serviceläge. Representanter från styrelse kommer att gå med ventilationsfirman.
Ni som har kryddhyllor ovanför köksfläkten, plocka ur kryddorna så att ventilationsfirman lätt kan komma åt och rengöra fläkten.

Tack på förhand!

Reparation av fasaden visirvägen 5-11

NCC påbörjar reparation av fasaden måndag den 31/8.

De kommer att ställa upp en arbetsbod på baksidan av Visirvägen 5. Man kommer även att montera byggställningar på baksidan av båda husen.