Oförändrad årsavgift

Budgetarbetet är klart och styrelsen har beslutat att lämna årsavgiften för 2017 oförändrad.