Parkeringsplatser

Till varje bostadsrätt finns en dedikerad p-plats utan hyrestvång. Avser du inte att hyra p-plats kan styrelsen komma att hyra ut p-platsen fast med förkortad uppsägningstid om 1 månad.

Frågor besvaras av styrelsen@visiret.se. Skicka mail

Byta p-plats
Styrelsen godkänner normalt Inga byten av p-platser. Däremot godkänner styrelsen tillfälliga byten förutsatt att samtycke ges av de som har hyresrätt till den p-plats du vill byta till. Bytet är endast tillfälligt och gäller som längst till att någon säger upp sin p-plats för avflyttning.

Parkeringstillstånd krävs
På besöksparkering får gäster till föreningens medlemmar stå i 3 timmar. P-skiva och parkeringstillstånd krävs.

På förhyrda p-platser krävs parkeringstillstånd. Föreningen ansvarar inte för kontrolluppgifter utfärdade pga. att hyresgästen inte förvarat tillståndet väl synligt genom vindrutan på den bil som står på hyresgästens p-plats.

apcoa

Vid uteblivet parkeringstillstånd utfärdas en kontrollavgift på 450 kronor.