Reparation av fasaden visirvägen 5-11

NCC påbörjar reparation av fasaden måndag den 31/8.

De kommer att ställa upp en arbetsbod på baksidan av Visirvägen 5. Man kommer även att montera byggställningar på baksidan av båda husen.