Frågor och svar boende

Frågor & svar boende

Autogiro

Jag har autogiro men min avgift/hyra har inte dragits från kontot, vad har hänt?

Kontrollera med din bank att ditt konto haft täckning för hela avgiften/hyran. Beloppet måste finnas tillgängligt på ditt konto senast 2 bankdagar innan förfallodagen. Om förfallodagen infaller på en helgdag drar vi nästkommande bankdag.

Om täckning saknades, måste du betala in din avgift/hyra manuellt. Fanns hela beloppet tillgängligt på ditt konto och det ändå inte skettnågon dragning, kontakta oss.

Kan jag få autogiro på min avgift/hyra?

Kontakta ISS Hyresavdelning på tel 018 – 66 01 60 (vardagar 8.30-12.00) för information om din förening/hyresvärd är ansluten till autogiro.

Hur vet jag när mitt autogiro börjar gälla?

Ditt autogiro blir aktivt fr.o.m. nästkommande kvartalsavisering efter att vi fått in ditt medgivande. Fram tills dess betalar du avgiften med dina avier. Du kommer även i fortsättningen att få avier, för att veta vilket belopp som skall finnas tillgängligt på ditt konto, men inbetalningsavin är då makulerad.

Hur makulerar jag mitt autogiro?

Kontakta din bank eller ISS Hyresavdelning på tel 018 – 66 01 60 (vardagar 8.30-12.00) och återkalla medgivandet. Medgivandet upphör då senast inom fem bankdagar.

Hur gör jag om jag bytt bankkontonummer?

Kontakta din bank för byte av kontonummer.

Avgifts-/hyresavi

Kan jag få anstånd med min hyra/avgift?

ISS kan inte ge anstånd med avgiften/hyran. Kontakta styrelsen i föreningen/hyresvärden om du vill söka anstånd.

Vad händer om jag inte betalar min avgift/hyra?

Du får en påminnelse på betalningen, men i vissa fall går det direkt vidare till inkasso.

Styrelsen i din förening/hyresvärden har rätt att gå vidare med skulden, antingen genom att lämna vidare till inkasso eller genom betalningsföreläggande/ avhysning hos Kronofogden.

Dröjsmålsränta – Vid betalning efter förfallodagen debiterar vi dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.

Jag har betalat in min avgift/hyra dubbelt. Hur går jag vidare?

Din betalning läggs in som tillgodo inför nästa avgift/hyra.

Om du vill att vi skall återbetala beloppet kontakta ISS Hyresavdelning på tel 018 – 66 01 60 (vardagar 8.30-12.00) eller Hyror-EkonomiCenter@se.issworld.com med uppgift om kontraktsnummer, clearing- och kontonummer samt vilken bank du har, så återbetalar vi summan till dig.

Jag har fått en påminnelse men har betalat. Vad ska jag göra?

Kontrollera att du angivit rätt inbetalningsdatum, OCR-nummer, bank-/plusgironummer enligt din avi. Kontrollera också att föregående månad är betald, påminnelsen kan bero på en tidigare obetad skuld.

När kommer mina avgifts-/hyresavier?

Avgifts-/hyresavierna skickas ut för tre månader åt gången inför varje kvartal. D v s avierna kommer i mitten av december, mars, juni och september för kommande kvartal.

Vad ska jag göra om jag inte fått mina avgifts-/hyresavier?

Din avgift/hyra ska alltid betalas i förskott inför varje månad. För ny avi kontakta ISS Hyresavdelning på tel 018 – 66 01 60 (vardagar 8.30-12.00).

Kan jag betala via e-faktura?

Ja, för mer info se fliken E-faktura

Pantsättning av bostadsrätt

Vad är en pantsättningsavgift?

När du som bostadsrättsinnehavare tar lån eller sätter om ett befintligt lån (exempelvis lägger om ett lån från rörlig till fast ränta och det leder till ett nytt kreditnummer) med lägenheten som säkerhet skickar banken ett meddelande om pantsättning till styrelsen/ISS för registrering och undertecknande.

Avgiften avser registrering av pantsättningen i lägenhetsförteckningen. I de fall ISS sköter detta åt föreningen debiteras bostadsrättsinnehavaren, enligt föreningens stadgar. Avgiften är vanligen 1 % av gällande prisbasbelopp, och tas ut som en engångsavgift per pant/kreditnummer.

Överlåtelse av bostadsrätt

Jag har sålt min lägenhet men får fortfarande avgifts-/hyresavier. Vad ska jag göra?

Det kan bero på att ISS inte fått in överlåtelseavtalet. Kontakta styrelsen i din bostadsrättsförening, din mäklare eller ISS Lägenhetsförteckning på tel 018 – 66 01 94.

Jag ska överlåta min bostadsrätt. Var kan jag få tag på ett överlåtelseavtal?

Om du säljer bostaden via mäklare hjälper de till med att upprätta överlåtelseavtalet. För överlåtelser som inte sker via mäklare finns överlåtelseavtal och gåvobrev att köpa i bokhandeln.

Vad är en överlåtelseavgift?

Vid överlåtelse av bostadsrätten faktureras en överlåtelseavgift enligt föreningens stadgar. En överlåtelse är alla typer av förändring i ägarförhållandet, dvs även vid arv, gåva, bodelning eller andra ändringar av ägarandelar. Överlåtelseavgiften är vanligtvis 2,5 % av gällande basbelopp. Styrelsen har beslutat om det är köparen eller säljaren som betalar överlåtelseavgiften.

Vad är kapitaltillskott?

Kapitaltillskottet är din lägenhets andel av föreningens amorteringar under den tid som du ägt lägenheten. Det är avdragsgillt vid försäljning av bostadsrätten (utifrån ditt andelstal av lägenheten).

På kontrolluppgiften, som skickas ut året efter försäljningen, finns uppgift om kapitaltillskottet för hela lägenheten även om ni har delat ägarskap.

Jag har sålt min lägenhet men inte fått någon kontrolluppgift, kan jag få en kopia?

Kontrolluppgiften skickas ut i februari året efter att köpekontraktet skrevs under.

Kontakta ISS Lägenhetsförteckning på tel 018 – 66 01 94 så skickar vi en kopia på kontrolluppgiften till dig.

Övrigt

Jag skulle vilja ha ett utdrag ur lägenhetsförteckningen för min lägenhet, hur gör jag?

Om ISS hanterar lägenhetsförteckningen för din förening, kontakta ISS Lägenhetsförteckning på tel 018 – 66 01 94, så skickar vi kostnadsfritt ett utdrag till din bostad eller via e-post. I de fall föreningen själv sköter lägenhetsförteckningen är det styrelsen som hjälper till med det.

Jag har fått ett nytt lägenhetsnummer på min dörr, vilket är det som gäller?

De nya lägenhetsnumren från Lantmäteriet ersätter inte föreningens lägenhetsbeteckning, om inte föreningen själva har beslutat om det. Det är lägenhetsbeteckningen enligt ekonomisk plan som gäller.

Kontaktuppgifter

Hyresavdelningen:
Telefon: 018 – 66 01 60
E-post: Hyror-EkonomiCenter@se.issworld.com